Annuleringsvoorwaarden

Saab Zomer Rally 2024

Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

De annuleringsvoorwaarden voor de Saab Zomer Rally 2024 zijn als volgt:

  • Bij annulering vóór 6 juni 2024 krijg je 50% van het inschrijfgeld retour.
  • Bij annulering na 6 juni 2024 krijg je geen inschrijfgeld retour. Eventueel kan wel een vervangende equipe in jullie plaats meedoen.

Overmacht

  • De organisatie zal in redelijkheid en billijkheid (een gedeelte van) het inschrijfgeld terugbetalen aan de deelnemers indien het evenement door overmacht niet door kan gaan. 
  • Onder ‘overmacht’ wordt elke gebeurtenis of omstandigheid verstaan, al dan niet ontstaan door natuurlijke oorzaken, menselijk handelen of anderszins buiten de macht van partijen. 
  • Bedoeld wordt bijvoorbeeld het niet afgeven of het intrekken van vergunningen/verklaringen van geen bezwaar wegens ziekten als mond- en klauwzeer, vogelpest, Corona, BSE enzovoort. 
  • Ook natuurrampen als stormen, overstromingen en extreem winterweer worden geacht onder ‘overmacht’ te vallen.